- Főnök, ezt is vigyük?
- Igen, hozzátok.
- Hozzánk??!
A szovjet iskolában tanító néni órán kérdezősködik a gyerekektől
- No gyerekek! Hol találhatóak a legjobb játékok a világban?
Szása jelentkezik:
- Hát a Szovjetunióban!
- No és hol vannak a világon a legjobb pajtások?
Vologya jelentkezik:
- Hát a Szovjetunióban!
És hol a legjobb élni a világban?
Katrina jelentkezik:
- Hát a Szovjetunióban!
A tanító néni felfigyel, hogy a sarokban Szergej nagyon sír. Megkérdi:
- Hát te miért sírsz, Szergejke?
Szergej:
- Én úgy szeretnék a Szovjetunióban élni...